You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgВиртуал сервер

Танд хамгаалалтын цогц систем, найдвартай сүлжээ, өндөр хурдны интернэтэд холбогдсон серверийг өөрийн хэрэглээнд тохируулан Виртуал байдлаар байршуулах үйлчилгээг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл та заавал өндөр зардалтайгаар серверийн төхөөрөмж худалдаж авахгүйгээр өөрийн сервертэй болох боломжтой болно. 


Үйлчилгээний давуу тал

Preview
Preview
Үйлчилгээний багцууд
  
Preview
Preview