You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgӨрхийн интернет үйлчилгээний хуучин багцын хэрэглэгчдийн анхааралд

Мобинет ХХК нь өрхийн интернэт үйлчилгээний урьдчилсан болон дараа төлбөрт ХУУЧИН багцын үйлчилгээг 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн зогсоож байгааг үүгээр мэдээлж байна. Та интернэтийн үйлчилгээг 2 Mbps, 3 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps(үүнд орон нутгийн Turbo10 багцын хэрэглэгч хамаарахгүй) хурдаар авдаг хуучин багцын хэрэглэгч бол өөрт ойр байрлах мобикомын салбар дээр очин, хуучин гэрээгээ шинэчлэх юм уу, шинээр гэрээ байгуулахыг хүсье. ХУУЧИН багцын үйлчилгээ зогссоноос хойш гэрээгээ шинэчлээгүй тохиолдолд ТАНЫГ шинэ үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрсөнд тооцно. Манай үйлчилгээг сонгон ашигладаг хэрэглэгч ТАНД баярлалаа.

МОБИНЕТ ХХК