You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgОлон улсын ярианы Глобус үйлчилгээний хэрэглэгчдийн анхааралд

Олон улсын ярианы Глобус үйлчилгээ нь дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг дарж, шууд дуудлага хийх боломжийг хэрэглэгчид олгодог. Энэхүү үйлчилгээний од (*) ярианы гарцын тариф 2023.05.16-ны өдрөөс эхлэн доорх улсуудад шинэчлэгдэж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна. 

ЯРИАНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДСЭН УЛС ОРНУУД: