You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgДата төв

Мобиком Корпораци нь Монгол улсад анх удаа Олон улсын TIER II, TIER III түвшний стандартыг хангасан Дата төвийг барьсан. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Олон Улсын албан ёсны сертификат бүхий 3 дата төвийн гүйцэтгэгчээр ажиллаж, Монголын Топ аж ахуй нэгж, байгууллагуудын болон өөрийн дата төвүүдийг байгуулсан туршлагатай билээ.   Мобиком Корпораци өөрийн Дата төвийн байранд байгууллагын хэрэглэгч нартаа серверийн өрөөг хангалттай зай талбайтайгаар, ижил стандартаар бэлтгэн, цахилгаан болон сүлжээний найдвартай байдал, харуул хамгаалалтаар бүрэн хангадаг. Дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх боломжтой.      

Үйлчилгээний давуу тал
  
Preview
Preview