You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgДомэйн нэр

Өөрийн байгууллагад зориулсан yourcompany.mn (.com, .org, .net гэх мэт) хэлбэрийн домэйн нэрийг эзэмших ба тухайн домэйн нэрийг ашиглан веб сайт ажиллуулах, yourname@yourcompany.mn гэсэн и-мэйл хаяг үүсгэх юм. 


Үйлчилгээний давуу тал

Домэйн нэрийн тусламжтайгаар өөрийн байгууллага болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илэрхийлэх Веб сайт ажиллуулах, байгууллагын өдөр тутмын дотоод хэрэгцээнд зориулан и-мэйл хаяг үүсгэх боломжуудыг бүрдүүлнэ. 


Preview
Preview
Үйлчилгээний багцууд
Домэйн нэрийн төрөл Үүсгэх жилийн төлбөр /₮/ Сунгах жилийн төлбөр /₮/ Шилжүүлэх төлбөр /₮/ Сэргээх төлбөр /₮/
.mn 120,000 120,000 120,000 277,200
.biz 108,000 108,000 108,000 396,000
.info 132,000 132,000 132,000 396,000
.mobi 156,800 156,800 156,800 435,600
.name 96,000 96,000 96,000 356,400
.asia 108,000 108,000 108,000 396,000
.cc 108,000 108,000 108,000 396,000
.tv 216,000 216,000 216,000 396,600
.com 31,000 31,000 31,000 330,000
.net 39,000 39,000 39,000 330,000
.org 39,000 39,000 39,000 330,000
Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.

Preview
Preview