You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgSmart WiFi

Байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, техникийн тусламж үйлчилгээгээр бүрэн хангагдсан утасгүй интернэтийн үйлчилгээ юм. Утасгүй сүлжээнд хэрэглэгчийн нэвтрэх хуудас болон интернэтэд холбогдох хурд, цаг, зөвшөөрөлгүй сайтуудыг хаах зэрэг олон тохиргоо хийх боломжтой. 

Үйлчилгээний давуу тал
 
Preview
Preview
Үйлчилгээний багцууд

Preview
Preview
Холболт суурилуулалт
  
Preview
Preview
Тоног төхөөрөмж
  
Preview
Preview