You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgСервер байршуулах

Та байгууллагынхаа хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээний багцуудаас сонгон, өөрийн сервер төхөөрөмжөө интернэтийн нөөц гарц, цахилгаан тэжээлийн 24 цагийн тасралтгүй, найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон, агааржуулалт, хамгаалалтын цогц системтэй өрөө тасалгаанд байршуулах боломжтой.

 

Үйлчилгээний давуу тал


  • Серверийн хэмжээ, интернэтийн хурднаас хамааран үйлчилгээний багцыг сонгох боломжтой.
  • Сервер төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн зориулалтын өрөөнд байрлуулснаар эвдрэл гэмтэл, сүлжээний тасалдал зэргээс бүрэн сэргийлнэ. 
Preview
Preview