You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imgДомэйн нэр

Өөрийн байгууллагад зориулсан yourcompany.mn (.com, .org, .net гэх мэт) хэлбэрийн домэйн нэрийг эзэмших ба тухайн домэйн нэрийг ашиглан веб сайт ажиллуулах, yourname@yourcompany.mn гэсэн и-мэйл хаяг үүсгэх юм. 


Үйлчилгээний давуу тал

Домэйн нэрийн тусламжтайгаар өөрийн байгууллага болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илэрхийлэх Веб сайт ажиллуулах, байгууллагын өдөр тутмын дотоод хэрэгцээнд зориулан и-мэйл хаяг үүсгэх боломжуудыг бүрдүүлнэ. 


Preview
Preview
Үйлчилгээний багцууд
Домэйн нэрийн төрөл Үүсгэх жилийн төлбөр /₮/ Сунгах жилийн төлбөр /₮/ Шилжүүлэх төлбөр /₮/ Сэргээх төлбөр /₮/
.mn 90,000 90,000 90,000 264,000
.biz 90,000 90,000 90,000 330,000
.info 90,000 90,000 90,000
.mobi 120,000 120,000 120,000
.name 90,000 90,000 90,000
.asia 90,000 90,000 90,000
.cc 90,000 90,000 90,000
.tv 150,000 150,000 150,000
.com 31,000 31,000 31,000
.net 39,000 39,000 39,000
.org 39,000 39,000 39,000
Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно.
Preview
Preview