You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imglogo.img

TV channel transmission

Хэрвээ танай телевиз өөрийн сувгаа VOO үйлчилгээнд нэмэх хүсэлтэй бол тухайн сувгийг дамжуулах гэрээ байгуулж, хамтран ажиллах бүрэн боломжтой.

Имэйл хаяг: mn_cbd@mobicom.mn