You need to enable JavaScript to run this app.
logo.imglogo.img

VOO үйлчилгээний хэрэглэгчдийн анхааралд


VOO үйлчилгээний хэрэглэгчдийн анхааралд    

VOO үйлчилгээний дараа төлбөрт багцын хэрэглэгчийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт орлоо.  Тус гэрээний Хавсралт 1-ийн 1.2 дахь Төлбөртэй контент түрээслэх нөхцөл нь VOO cinema болон өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор түрээсэлсэн кино, контентын хүчинтэй хугацаа 72 цаг боллоо. 

Уг нөхцөлийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс мөрдөх болсныг үүгээр мэдээлж байна.       

Мобинет ХХК